Het heelal gevuld met onzichtbare deeltjes

Prof. dr. Patrick Decowski

Door een gemiddeld mens gaan 700 triljoen neutrino’s per seconde zonder dat ze ooit opgemerkt worden. Toch hebben experimenten aangetoond dat deze spookachtige deeltjes bestaan, alhoewel het 25 jaar heeft geduurd voordat de neutrinohypothese was bewezen. Er zijn sterke astronomische aanwijzingen voor het bestaan van nog andere deeltjes: zogenaamde donkere materie waarvan wij niet precies weten wat het is.

De meest gangbare theorie voorspelt nieuwe elementaire deeltjes waarvan er 1 miljard per seconde door een mens heen gaan. Deze donkere-materie-deeltjes zijn nog niet aangetoond ondanks dat er experimenten al een aantal decennia naar op jacht zijn. Sinds december 2016 is ‘s werelds meest gevoelige donkere-materie-experiment, XENON1T, in een ondergronds laboratorium in Italië naar botsingen tussen donkere-materie-deeltjes en xenon-atomen op zoek.

Professor Decowski zal de geschiedenis van de ontdekking van neutrino’s beschrijven, waarna de astronomische aanwijzingen voor het bestaan van donkere materie worden geven. Vervolgens wordt uitlegd hoe het XENON1T experiment, gevuld met 3.5 ton aan vloeibaar xenon, werkt en waarom hij denkt dat de ontdekking van donkere-materie-deeltjes weleens de ontdekking van neutrino’s zou kunnen nabootsen.

Prof. dr. M.P. (Patrick) Decowski is hoogleraar aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam.

Aanvang 20:00 uur
Sluiting 22:00 uur

Locatie is zoals gebruikelijk de Wethouder Verheij sporthal.